TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Phòng Tổ chức - Hành chính trường Đại học Bách khoa cần tuyển 01 nhân viên Bảo vệ, thông tin chi tiết xem bên dưới:


 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         ---------------------                                                        -------------------------------------

Số: 199/ĐHBK-TCHC   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018

                                          THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Bách khoa đang cần tuyển dụng 01 nhân sự cho vị trí Bảo vệ  với yêu cầu như sau:

- Số lượng nhân sự cần tuyển dụng: 01

- Phạm vi tuyển dụng: Công dân Việt Nam , tuổi đủ 18 tuổi trở lên đến 40 tuổi.

- Vị trí công việc được tuyển dụng: Bảo vệ

- Trình độ: Tốt nghiệp PTTH trở lên (ưu tiên cho người đã tham gia và đã xuất ngũ trong Quân đội, Công an).

- Sức khỏe: Tốt

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến khi tuyển đủ nhân sự.

- Hồ sơ xin việc bao gồm:

  1. Đơn xin việc (Bản viết tay)
  2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận chính quyền nơi cư trú).
  3. Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực 06 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ.
  4. 02 ảnh 4x6 phong nền màu trắng.
  5. Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)
  6. Giấy chứng nhận hoặc giấy xuất ngũ (nếu có).

Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận tuyển dụng Phòng Tổ chức – Hành chính, P. 102 tòa nhà A1 (C. Tú).

                                                                  TL HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
                                                                           (Đã ký)

                                                            PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ


 

 

 

Xem văn bản góc TẠI ĐÂY