TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC PHÒNG BAN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Phòng Tổ chức - Hành chính trường Đại học Bách khoa cần tuyển 01 nhân viên Bảo vệ, thông tin chi tiết xem bên dưới:  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                   CỘNG...

[+]