Tuyển dụng viên chức Phòng, Ban

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Phòng Tổ chức - Hành chính trường Đại học Bách khoa cần tuyển 01 nhân viên Bảo vệ, thông tin chi tiết xem bên dưới:  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                   CỘNG...

[+]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - TRUYỀN THÔNG

Phòng Tổ chức - Hành chính trường Đại học Bách khoa cần tuyển 02 nhân viên Phòng Quản trị Thương hiệu - Truyền thông, thông tin chi tiết xem bên...

[+]