Câu hỏi mới nhất

Để được công nhận hết tập sự, CBGD trẻ phải làm gì?

- Sau thời gian 1 năm tập sự CBGD trẻ phải làm báo cáo tập sự về những công việc đã làm và tự đánh giá mức độ hoàn thành.

    - Cán bộ giảng dạy trẻ phải tham gia giảng thử ít nhất 3 lần (2 lần tại bộ môn và 1 lần trước sinh viên trên lớp ).Thời gian mỗi buổi giảng thử là 45 phút.Lần thứ ba giảng thử trên lớp trước sinh viên .Cả 3 lần đều có Hội đồng đánh giá Bộ môn tham gia.Biên bản giảng thử lập theo mẫu M9a-TCHC

     - Đơn vị ,nơi CBGD tập sự phải có bản nhận xét theo mẫu M10-TCHC .Sau 1 năm tập sự ,các Cán bộ tập sự phải nộp : 3 biên bản giảng thử ,1 báo cáo hết tập sự và 1 Bản nhận xét cuả cán bộ hướng dẫn tập sự theo mẫu M10-TCHC.

Cán bộ Giảng dạy trẻ trong thời gian tập sự phải làm gì?
Ngạch và bậc CBGD như thế nào?
Điều kiện xét nâng bậc lương như thế nào?
Chế độ làm việc của CBGD như thế nào?
Người lao động phải có những điều kiện gì mới được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng?
Cách tính lương hưu như thế nào? Người về hưu được nhận những khoản tiền nào?
Trường ĐH Bách khoa hiện nay có bao nhiêu khoa, Trung tâm, Bộ môn, Phòng thí nghiệm thuộc khoa?
Trường ĐH Bách khoa hiện nay có bao nhiêu CBGD, Th.S, TS, GS, PGS?
Quy định về việc lên lớp giảng dạy như thế nào?
Khi CBGD kiêm công tác quản lý thì làm như thế nào?
Sơ đồ hệ thống giáo dục Việt Nam như thế nào?
Sơ đồ tổ chức trường ĐHBK như thế nào?
Cán bộ khi đi học được hưởng các quyền lợi gì?
CBGD đi học cao học, NCS miễn học phí như thế nào?
Cán bộ đi dự Hội nghị khoa học được quyền lợi gì?
Cán bộ Hợp đồng (CBHĐ) được hưởng chế độ, chính sách gì?
Cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài có nghĩa vụ gì?
Cán bộ công chức trường ĐHBK có những quyền lợi gì?
Khi nào Cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài?
Thủ tục nhập về trường khi từ nước ngoài về?
Thủ tục xin gia hạn học tập, nghiên cứu ở nước ngoài như thế nào?
Khi đi nước ngoài anh/chị đã cam kết những gì?
CBGD có được ký Hợp đồng thỉnh giảng hay làm việc cho các đơn vị khác?
Chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho CNVC nhà nước đi nghỉ phép hàng năm?
Cách tính lương hưu như thế nào?
Ai được tuyển vào làm Giảng viên của Trường?
Hồ sơ xin tuyển dụng gồm những gì?
Cán bộ Giảng dạy của Trường có được phép đi giảng dạy ở nước ngoài?
Chưa đủ 20 năm đóng BHXH, có được hưởng lương hưu không?
Giáo viên dạy hợp đồng có được xét nâng bậc lương và các loại phụ cấp khác không?

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)