Công văn số 86/ĐHBK-TCHC Về việc sử dụng tên giao dịch tiếng Anh của trường Đại học Bách Khoa

20170516090549079

Tin liên quan

Quyết định giải thể ban liên lạc cựu sinh viên Phú Thọ-bách Khoa...

Trường Đại học Bách khoa ra quyết định giải thể Ban Liên lạc Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa. Xem chi tiết QĐ 3002/QĐ-ĐHBK-TCHC 

[+]

Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên Phú Thọ - B...

Ngày 27 tháng 11 năm 2012 Trường Đại Học bách Khoa ra quyết định thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách...

[+]

Thông báo số 01 Tuyển chọn ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 9...

Ngày 03 tháng 01 năm 2013 Trường Đại học Bách Khoa ra thông báo số 01/TB-ĐHBK-TCHC Về việc tuyển chọn ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo...

[+]

Thông báo số 13 về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám Hiệu...

Ngày 01 tháng 3 năm 2013 Trường Đại học Bách khoa ban hành thông báo số: 13 về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám Hiệu. 

[+]

Quyết định số 1756/QĐ-ĐHBK-TCHC quy định kéo dài thời công tác và ký hợp đồng la...

Ngày 02 tháng 7 năm 2013 tường Đại học Bách khoa ban hành quyết định số: 1756/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lương...

[+]