Xem xét kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.


Ban Giám hiệu thông báo các nội dung như sau:
1.Danh sách giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; trình độ Tiến sĩ dự kiến kéo dài thời gian làm việc trong năm 2021 (kèm theo danh sách);
2.Danh sách viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2021 (kèm theo 
danh sách).
CDNN giảng viên chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.
- Có thời gian giữ CDNN giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với viên chức có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với viên chức có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ CDNN giảng viên (hạng III) tối thiểu 02 (hai) năm, tính tới thời điểm nộp hồ sơ dự thi, xét thăng hạng CDNN.

Download công văn, biểu mẫu tại đây: 

 20201005_207_CV xem xet keo dai thoi gian lam viec, nghi huu nam 2021.

Biểu mẫu.


 

Tin liên quan

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]

Quyết định số 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách...

Ban hành kèm theo Quyết định 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM       ...

[+]

Thông báo 122/ ĐHBK-TCHC, triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp G...

Thực hiện Công văn số 789/ĐHQG-TCCB ngày 09/5/2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính năm 2019, Ban...

[+]

Công văn hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong công tác văn thư

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị Công văn số 149/ĐHBK-TCHC ngày 06/7/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về...

[+]