Xem xét kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.


Ban Giám hiệu thông báo các nội dung như sau:
1.Danh sách giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; trình độ Tiến sĩ dự kiến kéo dài thời gian làm việc trong năm 2021 (kèm theo danh sách);
2.Danh sách viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2021 (kèm theo 
danh sách).
CDNN giảng viên chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.
- Có thời gian giữ CDNN giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với viên chức có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với viên chức có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ CDNN giảng viên (hạng III) tối thiểu 02 (hai) năm, tính tới thời điểm nộp hồ sơ dự thi, xét thăng hạng CDNN.

Download công văn, biểu mẫu tại đây: 

 20201005_207_CV xem xet keo dai thoi gian lam viec, nghi huu nam 2021.

Biểu mẫu.


 

Tin liên quan

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]

Thông báo số:11/TB-ĐHBK-TCHC, thông tin tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nh...

Từ tháng 01 năm 2015 trở đi, viên chức toàn trường sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nhân sự Bách khoa để thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA...

[+]

Thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoà...

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học BÁch khoa ban hành thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoàn thành chương...

[+]

Thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết Nguyên...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]