Thông báo mới & thông tin cần biết

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2020

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên trong 6...

[+]

Thông báo "Xét nâng bậc lương năm 2019"

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM ban hành thông báo số 229/TB-ĐHBK-TCHC, Về việc Xét nâng lương năm 2019.    ĐẠI HỌC QUỐC...

[+]

Thông báo 122/ ĐHBK-TCHC, triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp G...

Thực hiện Công văn số 789/ĐHQG-TCCB ngày 09/5/2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính năm 2019, Ban...

[+]

Quyết định số 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách...

Ban hành kèm theo Quyết định 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM       ...

[+]

Công văn số 123 /QĐ-ĐHBK-TCHC, điều động nhân sự tham gia công tác Kỳ thi THPTQ...

Thực hiện Công văn số 825/ĐHQG-ĐH ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng thi THPT...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]

Thông báo 108 Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2019...

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA               Độc lập – Tự do – Hạnh...

[+]

Thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết Nguyên...

[+]

Thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoà...

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học BÁch khoa ban hành thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoàn thành chương...

[+]

Thông báo số:11/TB-ĐHBK-TCHC, thông tin tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nh...

Từ tháng 01 năm 2015 trở đi, viên chức toàn trường sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nhân sự Bách khoa để thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA...

[+]