THÔNG BÁO MỚI & THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông báo 105 về việc xét nâng luong thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018...

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA               Độc lập – Tự do – Hạnh...

[+]

Thông báo nghỉ Lễ giổ Hùng Vương 10/3 và 30/4 , 1/5 năm 2018

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Bách khoa ra thông báo số 55/TB-ĐHBK-TCHC, Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL) và ngày giải phóng...

[+]

Thông báo Về việc xét nâng bậc lương năm 2017

Thông báo Về việc xét nâng bậc lương năm 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA            Độc lập – Tự...

[+]

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016...

Ngày 16 tháng 11 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hàng các quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2016. (Đính kèm...

[+]

Thông báo 151/TB-ĐHBK-TCHC Về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXH Việt Na...

Ngày 26 tháng 8 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 151 /TB-ĐHBK-TCHC Về việc Lễ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam.   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM...

[+]

Thông báo số: 145/TB-ĐHBK-TCHC Về việc xét nâng bậc lương viên chức năm 2...

Ngày 19 tháng 8 năm 2016 Ban Giám Hiệu trường Đại học Bách Khoa ban hành Thông báo về việc nâng bậc lương cho viên chức năm 2016 của thông...

[+]

Công khai Dự toán Thu - Chi tài chính năm 2016

Ngày 01 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Bách Khoa công bố "Dự toán Thu-Chi năm 2016". THÔNG TIN CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016                                                                                                          

[+]

Thông báo nghỉ Hè năm 2016

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Ban Giám hiệu ra thông báo số 92/TB-ĐHBK-TCHC Về việc nghỉ Hè năm 2016. Xem Văn bản gốc tại đây   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  ...

[+]

Thông báo số: 69/TB-ĐHBK-TCHC Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)...

Ngày 08 tháng 4  năm 2016, Ban Giám hiệu trường ban hành Thông báo số: 69/TB-ĐHBK-TCHC  Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền...

[+]