Thông báo mới & thông tin cần biết

Xem xét kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương...

[+]

Công văn hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong công tác văn thư

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị Công văn số 149/ĐHBK-TCHC ngày 06/7/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về...

[+]

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên trong 6...

[+]

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên trong 6...

[+]

Thông báo 122/ ĐHBK-TCHC, triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp G...

Thực hiện Công văn số 789/ĐHQG-TCCB ngày 09/5/2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính năm 2019, Ban...

[+]

Quyết định số 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách...

Ban hành kèm theo Quyết định 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM       ...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]