Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012, Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Vào lúc 8g30 ngày 05 tháng 12 năm 2012. Đại Học Quốc Gia Tp. HCM tổ chức " Tập huấn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 về Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập" tại P.512 – Nhà điều hành ĐHQG. TP.  Hiệu lực thi hành: 25/6/2012. Xem toàn văn nghị định 41/2012/NĐ-CP

Tin liên quan

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Liên quan đến GDĐT, KHCN, CBCC)

1. Luật Giáo dục (06/2005) - Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục - Nghị quyết TW 2 khoá VIII về GD ĐT 2. Luật lao động 1994...

[+]

TT Số: 01/2012/TT-BGDĐT BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC....

Nhằm giúp quý Thầy Cô, CBVC phòng Ban, Khoa, Trung tâm... thực hiện soạn thảo văn bản hành chính đúng với vợi quy định. Nay phòng TCHC đăng Thông tư Số:...

[+]

Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức...

Ngày 12 tháng 04 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP,  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành...

[+]

Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg; QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

[+]

Được nghỉ thai sản 6 tháng từ ngày 02/01/2013

Lao động nữ bắt đầu nghỉ thai sản từ ngày 02/01/2013 thì có thể được hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng.

[+]