QUY CHẾ THU CHI NỘI BỘ TRƯỜNG ĐHBK-ĐHQG TP.HCM

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM ban hành quyết định 1818/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Ban hành Quy chế Thu Chi nội bộ của Trường Đại học BÁch khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


 

Quý thầy cô vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin liên quan

QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

1. QĐ số: 1807/QĐ-ĐHBK-TCHC, 09/7/2015; Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp khoa, phòng, ban, trung tâm và...

[+]

Quyết định 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC Quy định quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và t...

Ngày 28 tháng 7 năm 2009 Trường đại học bách khoa ban hành Quyết định số: 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC Quy định quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn...

[+]

Quy định về Quản lý và hoạt động tại cơ sở II Dĩ An - Bình Dương...

      QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ SỞ II DĨ AN-BÌNH DƯƠNG(Ban hành kèm theo Quyết định số:67/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 27 tháng 3  năm 2014 của Hiệu trưởng)     ...

[+]

TB số 61/ĐHBK-TCHC ngày 15/04/2014 Thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ năm...

Ngày 15/04/2014 Trường Đại học Bách Khoa Ban hành Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ năm 2014 đến 2020.  Theo  đó : Duy trì và không tăng...

[+]

Số: 791/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc tiền lương và khoản tiền lương trích đóng BHXH, BHY...

Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số: 791/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc tiền lương và khoản tiền lương trích đóng BHXH, BHYT và...

[+]