QUYẾT ĐỊNH & DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ (NK:2012-2017)

Danh sách cán bộ làm quản lý khoa, Phòng, Ban, Bộ môn nhiệm kỳ 2012-2017...

Nhiệm kỳ 2012-2017 Trường Đại học Bách Khoa đã bổ nhiệm 226 Viên chức làm công tác quản lý từ cấp Bộ môn cho đến Ban Giám hiệu. Danh sách...

[+]

QĐ bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Phòng, Ban, Trung tâm_nhiệm kỳ 2012-2017...

 Ngày 14/3/2013 và ngày 4/4/2013 Trường Đại học Bách Khoa trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng, Ban, Trung Tâm nhiệm kỳ 2012-2017

[+]

QĐ bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Khoa_nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 28 tháng 2 năm 2013 Trường Đại học Bách Khoa đã tổ chức Lễ công bố 11 quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2012-2017

[+]