Tin ĐHBK

CV 1175/ĐHBK-TCHC "Báo cáo cập nhật, bổ sung danh sách Giảng viên cơ hữu của các...

Ngày 28 tháng 10 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM ban hành công văn 1175/ĐHBK-TCHC Về việc "Báo cáo cập nhật, bổ sung danh sách Giảng viên...

[+]

Công văn:23/ĐHBK-TCHC, ngày 2 tháng 3 năm 2015 "Về việc hướng dẫn xét bổ...

Ngày 02 tháng 3 năm 2015 Ban Giám hiệu ban hành công văn số 23/ĐHBK-TCHC hướng dẫn các đơn vị và các cá nhân có liên quan quy trình xét bổ...

[+]

Thông báo số 05/TB-ĐHBK-TCHC Về việc Nghỉ tết Nguyên Đán năm 2016...

Ngày 04 tháng 01 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số: Thông báo số 05/TB-ĐHBK-TCHC Về việc Nghỉ tết Nguyên Đán năm 2016. Xem chi tiết thông...

[+]

Tin nội bộ

Thông báo 138/ĐHBK-TCHC; Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ niệm 70 năm Cách mạng T...

Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 138/ĐHBK-TCHC Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ nệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 –...

[+]

Quyết định 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bô....

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ.

[+]

Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng tr...

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường...

[+]